Veikla

Asvejos regioninio parko direktoriaus Rimanto Glamboko  2017 metams nustatyti strateginiai tikslai:

  1. Užtikrinti Asvejos ežeryno kraštovaizdžio komplekso, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos regioniniame parke ir direkcijai priskirtose teritorijose išsaugojimą.
  2. Sudaryti prielaidas toliau plėtoti pažintinį turizmą Asvejos regioniame parke.
  3. Propaguoti saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

 

Pagrindiniai 2017 m. veiklos uždaviniai (užduotys)

 

  1. Organizuoti pasirengimo darbus Liudgardo šlaito bei sifozinio cirko eksponavimo projektavimui
  2. Organizuoti vertybių propagavimą, lankymui įrengtos infrastrutūros priežiūrą
  3. Plėtoti bendradarbiavimą