Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2019 m.

2019 m. IV ketv.

Direktorius (l.e.)

1 3094 2463

Vyriausiasis specialistas

3 1401 1755

Specialistas

3 559

Specialistas

1

807

Darbininkas 0,5 304

370