Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2016 m.

2017 m. I ketv.

Direktorius

1

1274

1422

Vyriausiasis specialistas

5

688

Vyriausiasis specialistas

3,5

799

Specialistas

1 614

Specialistas

2

674

Tarnautojas

0,5 296

Meistras

1

421

Darbininkas

2

229

323