Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2016 m.

2017 m. II ketv.

Direktorius

1

1274

1446

Vyriausiasis specialistas

5

688

Vyriausiasis buhalteris

0,5

424

Vyriausiasis specialistas

2

978

Specialistas

1 614

Specialistas

2

726

Tarnautojas

0,5 296

Tarnautojas

1

530

Darbininkas

1,5

229

Kvalifikuotas darbininkas

1

456

Darbininkas

0,5

190