Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2019 m.

2020 m. II ketv.

Direktorius (l.e.)

1 3094 2187

Vyriausiasis specialistas

4 1578 1346

Specialistas

2 559

693

Darbininkas 0,5 304

304