Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2019 m.

2020 m. III ketv.

Direktorius

1 804

Direktorius (l.e.)

1 3094 2187

Vyriausiasis specialistas

4 1578 1678

Specialistas

2 559

914

Darbininkas 0,5 304

332