Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2017 m.

2018 m. I ketv.

Direktorius

1 1505 1468

Vyriausiasis specialistas

2 835
Vyriausiasis specialistas 3 854

Vyriausiasis buhalteris

0,5 463 507

Specialistas

2 700

704

Tarnautojas

1 390

Kvalifikuotas darbininkas

1 517

470

Darbininkas 0,5 193

200