Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2017 m.

2018 m. II ketv.

Direktorius

1 1505 1126

Vyriausiasis specialistas

4 1012
Vyriausiasis specialistas 3 854

Vyriausiasis buhalteris

0,5 463 520

Specialistas

2 700

472

Tarnautojas

1 390

Kvalifikuotas darbininkas

1 517

464

Darbininkas 0,5 193

200