Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2018 m.

2019 m. II ketv.

Direktorius

1 1288 3274

Vyriausiasis specialistas

4 890
Vyriausiasis specialistas 3

1323

Specialistas

2 463

Specialistas

1

396

Darbininkas 0,5 216

284