Veikla | Vadovų darbotvarkės

Asvejos RPD  direktoriaus 2019 m. veiklos uždviniai

 

  1. Užtikrinti ES struktūrinių fondų projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti I “ veiklos „Asvejos ežero pakrantės kraštovaizdžio kmplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ įgyvendinimą.
  2. Sudaryti prielaidas gamtotvarkos priemonėms įgyvendinti
  3. Užtikrinti bendradarbiavimą su visuomene, plėtojant ekologinį švietimą bei teikiant mokamas paslaugas.

 

Asvejos RPD  direktoriaus Nerijaus Brusoko darbotvarkės:

Nothing from 2020/01/23 to 2020/01/29.