Veikla | Vadovų darbotvarkės

Asvejos RPD  direktoriaus 2020 m. veiklos uždaviniai

  1. Įgyvendinti ES fondų projektą  „Asvejos ežero pakrantės kraštovaizdžio komplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui“,
  2. Organizuoti priskirtų draustinių būklės vertinimą, EB svarbos rūšių monitoringą.
  3. Užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo objektų priežiūrą, specialiųjų lėšų programos vykdymą.

 

Asvejos RPD  direktoriaus Nerijaus Brusoko darbotvarkės:

Nothing from 2020/12/04 to 2020/12/10.