Ūkinės paskirties zonos – tai nepasižyminčios gamtos ar kultūros paveldo vertybėmis ir nutolusios nuo vandens telkinių miškingos arba agrarinės teritorijos, o taip pat bendro naudojimo stambūs vandens telkiniai.
Miškų ūkio – apima Aklės ir dalį Dubingių miško (Utenos miškų urėdijos Dubingių girininkija) šiauriniame parko pakraštyje, dalį Dubingių miško (Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių girininkija) parko centre ir dalį Varnėnų miško (Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių girininkija) rytiniame parko pakraštyje. Tikslas – auginti ir eksploatuoti produktyvius medynus, išsaugant bendrąsias apsaugines miško galias.
Vandens ūkio – apima Ilgio ežerą. Tikslas – užtikrinti intensyvų bendrąjį ūkinį ežero naudojimą vykdant vandens ūkio priemones.