Jūs esate: Kultūros paveldas

Memorialinis paveldas

Memorialinis paveldas. Dubingių miestelio kapinėse palaidoti 3 Lietuvos savanoriai, žuvę 1920-1922 metais kovose dėl nepriklausomybės. 1942 metais Asvejos pakrančių gyventojai atsidūrė keturių tarpusavyje kovojančių, o kartais laikinai ir bendradarbiaujančių, jėgų kovos savotiškame

Istorinis paveldas

Istoriniam paveldui Dubingiuose atstovauja buvusi mokykla, kuri miestelyje veikė jau nuo 1860 metų.

Inžinerinis paveldas

Inžineriniam paveldui atstovauja tiltas per Asvejos ežerą. Tai pirmas medinis 87 m. ilgio, 4,5 m. pločio ir 15 m. per ežerą Lietuvoje. 1933 m. Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona atvykęs į Dubingius negalėjo

Architektūrinis paveldas

Architektūriniam paveldui atstovauja Dubingių smuklė, statyta 1842 metais Boleslovo Tiškevičiaus. Ji, kaip dauguma, tokio tipo pastatų stovi prie centrinės miestelio aikštės, atsukta į ją ilguoju fasadu. Smuklė yra stačiakampio plano, padalinta į

Etnokultūrinis paveldas

Asvejos regioninio parko teritorijoje vis dar aptinkama vertingų etnografinių sodybų ir etnografinių kaimų. Alkos kaimas – buvęs istorinis užusienis – viena sodyba prie perkėlos čia išsidalino į kelias ir nežiūrint vėlesnių pakeitimų,

Mitologinis paveldas

Kaip rodo istoriniai duomenys, Asvejos ežeras (ar galbūt vidurinė jo dalis tarp Alkos ir Žingių) buvo vadinamas Alkais, Alka. Alkos pavadinimą patvirtina ir ežero pakrantėse užfiksuotos gyvenamosios vietovės tokiais pavadinimais: Alka, Našiūnų

Povandeninis paveldas

Povandeninis paveldas. 1998 metais žvalgymų metu į rytus nuo naujojo Dubingių tilto rasti senovinio tilto poliai. Tai 24 ąžuolinių ir spygliuočių medienos polių likučiai, kurie koncentravosi nuo 1,20 iki 12,0 m gylyje.

Archeologinis paveldas

Archeologinis paveldas sudaro pagrindinę šiuo metu išaiškintų ir saugomų parko kultūros vertybių dalį. Tarp archeologijos vertybių 4 piliakalniai (Abejučių, Baluošos, Dubingių ir Jonėnų) (iš jų plačiau tyrinėtas tik vienas), 8 pilkapynai (Abejučių,