Dubingių miestelis šventė 680 metų jubiliejų

Rugsėjo 6 dieną dubingiškiai šventė savo miestelio 680 metų jubiliejų. Dubingių vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1334 m. Livonijos ordino kronikoje, aprašant kryžiuočių puolimą prieš Lietuvą.

Šventę pradėjo “Teatriuko” aktoriai nuotaikingu koncertu visai šeimai.

Šventų Mišių metu kunigas Algimantas Baltuškonis pašventino Dubingių herbą, vėliavą ir antspaudą. Miestelio hieraldika buvo sukurta, vykdant Dubingių bendruomenės centro projektą „Dubingiams – 680. Krašto paveldas bendruomenės ateičiai“, kurio vienais partnerių buvo Asvejos regioninio parko direkcija. Po Šv.Mišių miestelio gyventojai ir svečiai susirinko prie naujai pastatyto stogastulpio, kur jaunieji skautai iškilmingai įteikė vėliavą, herbą ir antspaudą miestelio seniūnui Kęstučiui Kaminskui. Taip pat herbai įteikti ir bendruomenės pirmininkei V.Navickienei, Dubingių mokyklos direktorei D.Telksnienei bei Asvejos regioninio parko direktoriui R.Glambokui. Miestelio herbe žaliu trikalniu įprasmintas kadaise čia buvęs svarbus gynybinis centras, kunigaikščių karūna įamžinti garsieji Dubingių savininkai Radvilos, o sidabrinė virš trikalnio esančio skydo spalva, simbolizuojanti vandenį, žymi Asvejos ežerą. Herbą sukūrė dailininkas Juozas Galkus.

Vėliau atidengtas ir pašventintas stogastulpis, kurio autorius – iš Alytaus krašto kilęs skulptorius Algimantas Sakalauskas. Jame sudėta Dubingių istorija – praeitis ir dabartis.

Po stogastulpio šventinimo ceremonijos visi buvo pakviesti į Asvejos regioninio parko Lankytojų centrą, buvusią karčiamą, kur vyko šventės oficialioji dalis. Čia sveikinimo žodį tarė šventės šeimininkai ir svečiai, buvo pristatyta knyga „Dubingiams – 680 metų“, kurios sudarytojas – fotomenininkas Jonas Danauskas. Tarp sveikinimų ir gražių padėkos žodžių renginio dalyviai klausėsi kraštiečio saksofonisto Lauryno Bilinsko atliekamų muzikinių kūrinių.

Po oficialiosios dalies visus linksmino Dranseikų šeimos kapela vadovaujama K. Kuzmicko.

Vakare visi miestelio gyventojai ir svečiai vėl rinkosi Asvejos regioninio parko Lankytojų centre, kur buvo rodomas spektaklis pagal B. Sruogos dramos „Barbora Radvilaitė“ II-ją dalį, kurios veiksmas vyksta Dubingių pilyje. Spektaklį režisavo Asvejos regioninio parko direkcijos Lankytojų centro administratorė Rūta Dirmienė, o vaidmenis atliko patys Dubingių miestelio gyventojai: Barbora Radvilaitė – Marytė Gudėnienė, Mikalojus Radvila Rudasis – Kęstutis Kaminskas, Radvilienė – Elena Cijunaitienė, Hortenzija – Zita Klimienė, Davaina – Valentinas Višumirskas, Montinelli – Rolandas Čeponas, Marina – Veronika Lazarevičienė, Vienuolis – Valentinas Dirma.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui už paskolintus aktorių kostiumus.

Po spektaklio visus džiugino šventiniai fejerverkai.