Radvilų pamaldos Dubingiuose

Jau tampa gražia tradicija, kad pirmąjį kalendorinio rudens šeštadienį Molėtų raj., Dubingiuose ant nuostabaus grožio piliakalnio Asvejos regioniniame parke, renkasi reformatai pagerbti didikų Radvilų atminimą. 2009 m. rugsėjo 5d. Dubingių evangelikų reformatų bažnyčios kriptoje atgulė didikų Radvilų palaikai. Šiose perlaidojimo iškilmėse dalyvavo gausus evangelikų reformatų būrys iš visos Lietuvos, svečiai iš broliškų bažnyčių Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, JAV. Po metų reformatai vėl rinkosi į pamaldas prie Dubingių evangelikų reformatų bažnyčios kriptos paminėti Lietuvos didikų Radvilų atminimo.
Šiemet, rugsėjo 3d. vėl visi reformatai iš Biržų, Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Nemunėlio Radviliškio ir kitų  parapijų gausiai susirinko ant Dubingių piliavietės. Čia ant piliakalnio stovėjusios reformatų bažnyčios tikintieji meldėsi, paminėjo tikėjimo brolius ir seses, pabuvo bendrystėje vieni su kitais. Pamaldas laikė kun. Raimondas Stankevičius.

„Šiandien susirinkome į kunigaikščių Radvilų paminėjimo pamaldas. Meldžiamės kažkada stovėjusioje reformatų bažnyčioje, kurią pastatė Mikalojus Radvila Rudasis XVI a. Tai yra ypatinga sakralinė vieta mums, reformatams, nes čia prieš daugybę amžių meldėsi didikai Radvilos, čia  šiame kalnelyje ilsisi jų, ir daugelio Dubingių evangelikų reformatų parapijos tikinčiųjų palaikai. Nors šie bažnyčios pastatas yra be stogo, langų ir durų, bet svarbiausia tai, kad šioje Dievo Bažnyčioje – šiame tikinčiųjų surinkime ir šiandien yra skelbiamas Dievo žodis“, – sakė kun.R.Stankevičius.

Piliakalnyje ilsisi ne tik didikai Radvilos, bet ir apie 200 žmonių palaikų, kurie buvo rasti archeologinių tyrimų metu. Minėjime taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto archeologai prof.habil.dr.Albinas Kuncevičius ir doc.dr.Rimvydas Laužikas. Specialistai trumpai pasidalino archeologinių tyrinėjimų įdomybėmis, priminė šios vietovės didingą istoriją, kuri neabejotinai siejama su didikais Radvilomis ir čia buvusia nemaža reformatų parapija.
Po to vyko ekskursija po Dubingių piliavietę, grožėtasi įstabiais vaizdais. Joks reformatų susitikimas neįsivaizduojamas be Agapės. Šis bendravimas persikėlė prie arbatos ir suneštinių vaišių į Asvejos regioninio parko direkcijos patalpas (Dubingių smuklė). Taip pat nepamirštas liko ir  Radvilų ąžuolynas, kurį šį pavasarį reformatai pasodino. Daugelis stebėjosi, kokie dailūs ir tvirti užaugo medeliai, kurie ilgus amžius garsins didikų Radvilų vardą.