Lietuvos evangelikai reformatai tęsia savo tradiciją Dubingiuose

Lietuvos evangelikai reformatai savo tradiciją tęsi. Rugsėjo 5 d. pirmą rudens šeštadienį susirinko jau šeštą kartą kapinių šventės pamaldose ant Dubingių piliakalnio evangelikų reformatų Bažnyčios vietoje. Tai buvo neeilinis reformatų susibūrimas. 2015 metai yra ypatingi Lietuvos reformatams, nes minime 500-ąsias reformatų Bažnyčios rėmėjo Mikalojaus Radvilos Juodojo gimimo metines (gimė 1515 vasario 4 d.), taip pat 450-ąsias metines nuo jo mirties (mirė 1565 gegužės 28 d.).
Į Dubingius ant apsnigto Dubingių piliakalnio lipome pačiame viduržiemyje – vasario 7 d., kur buvusioje ev. reformatų Bažnyčios vietoje kartu su Dubingių miestelio gyventojais taip pat pagerbėme Radvilas. Po to skubėjome į Asvejos regioninio parko lankytojų centrą, kur žiūrėjome režisierės Ramunės Rakauskaitės filmą “Radviliada”. Pasibaigus filmui režisierė buvo apipilta klausimais ir pagyrimo žodžiais. Pagyrimo žodžių nusipelno ir Asvejos regioninio parko darbuotojai, organizuojantys tokius prasmingus ir turiningus renginius.
Tačiau grįžkime į šį rugsėjo 5 d. paminėjimą. Džiugu, kad mūsų buvo daug didesnis būrys negu pernai, atvyko Biržų, Panevėžio ir Vilniaus ev. reformatai. Pamaldas laikė Vilniaus ev. reformatų parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, kunigas Frankas van Dalenas ir lektorius Vaidotas Ickys. Kun. Raimondas Stankevičius, minėdamas visus šiame panteone palaidotus Radvilų gimines, išskyrė Mikalojų Radvilą Juodąjį, apie kurį šiais metais dažniausiai kalbame, kaip didelį turtų valdytoją, karo vyrą, valstybingumo puoselėtoją, vieną labiausiai apsišvietusių Lietuvos žmonių, LDK integralumo ir politinio savarankiškumo gynėją, ėjusį aukščiausias pareigas rūmuose ir valstybėje.
Po pamaldų vyko trumpa, bet niekad nepabostanti, ekskursija po buvusių ant Dubingių piliakalnio Radvilų rūmų vietą. Smagu, kad buvo atvykę keletas žmonių, kurie čia lankėsi pirmą kartą, jiems buvo didelis įspūdis. Po ekskursijos susirinkome Asvejos regioninio parko lankytojų centre, kur žaibiškai stalai buvo nukrauti įvairiausiais pyragais ir kitais skanėstais. Išklausėme Vidmanto Kuprevičius paskaitą apie Mikalojų Radvilą Juodąjį – reformatų Bažnyčios globėją.
Labai gražiai apie Dubingius papasakojo mokytoja Gema Kuorienė ir linksmoji Asvejos regioninio parko lankytojų centro specialistė Laura Leškevičiūtė. Reformatams, susirinkusiems didesniu būriu, rūpėjo aptarti savo parapijų reikalus, pasidžiaugti vieni kitais, pasidomėta kaip kam sekasi. Panevėžio parapijos pirmininkas Petras Puodžiūnas papasakojo apie Panevėžio evangelikų reformatų Bažnyčios numatomą statybą, parapijos nuveiktus darbus prižiūrint paskirtą sklypą, kaupiamas lėšas šiai svarbiai visiems evangelikams reformatams statybai – nes dar kartą visiems ev. reformatams ir jų draugams teks suremti pečius renkant aukas ir per dešimt metų (o gal Dievo pagalba ir anksčiau) pastatyti nedidelę, jaukią ev. reformatų Bažnyčią. Atvykę į Dubingių miestelį aplankėme statomą naują Romos katalikų bažnyčią, pasidžiaugėme, kad ji tikrai dar labiau papuoš ir išgarsins mūsų visų mielus Dubingius.
Dar neatsisveikiname su Dubingiais iki kitų metų rugsėjo pirmojo šeštadienio. Dubingietės – mokytoja Gema Kuorienė ir Asvejos regioninio parko lankytojų centro specialistė Laura Leškevičiūtė – dar kartą užbūrė savo pasakojimais ir meile Dubingiams ir jų apylinkėms, naujus ir senus pažintinius takus, gamtos stebuklus. Mūsų visų laukia dar nepažintos Dubingių gamtos įžymybės, nuostabūs vaizdai, keliai, keleliai, kuriais galima keliauti ir pėsčiomis, ir dviračiais, ir automobiliais – taigi pagal kiekvieno jėgas. Ačiū visiems pabuvojusiems kartu, ačiū brangiesiems Dubingiams.
Vilniaus parapijos tarybos pirmininko pavaduotoja Danguolė Juršienė.