Įžuvintas Asvejos ežeras

Šių metų balndžio 21 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Žuvivaisos skyriaus Simno poskyrio specialistai kartu su Asvejos regioninio parko specialistu N. Brusoku ir Utenos RAAD Molėtų agentūtos darbuotuoju D. Šeikiu įžuvino Asvejos ežerą (Molėtų ir Švenčionių rajono dalyse). Buvo įleista 100 tūkst. paaugintų lydekaičių lervučių.