Smagūs Jurginių atlaidai Dubingiuose

Šį gražų balandžio 23 – iosios šeštadienį Dubingiai atšventė Jurgines. Šv. Jurgio atlaidai Dubingiuose tradiciškai prasidėjo Mišiomis, kurias aukojo Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras kunigas Algirdas Jurevičius, o po jų visi susirinkusieji paniro į šventinį Jurginių šurmulį miestelio centre šalia bažnyčios. Šv. Jurgis išgelbėjo Dubingių piemenukus (folkloro būrelis „Asvejukas“) nuo slibino, padovanojo Dubingių parapijai vėliavą su savo atvaizdu, o „Marceliukės klėties“ vyrai su dubingiškių pagalba iškepė rekordinę Dubingių kiaušinienę iš 280 kiaušinių. Jurgiams ir Jurgitoms buvo dalinamos dvigubos porcijos. Dubingiškiams ir svečiams dainavo Inturkės vokalinis moterų ansamblis (vad. R. Deruvienė).

Parapijiečiai dėkoja A. ir A. Rusteikoms, A. Uliui, Asvejos regioniniam parkui, Dubingių seniūnui ir visiems rengusiems, ir parėmusiems šią, tradicine tampančią, šventę.