Atsargiai! Žalčiai

Atšilus orams, žalčiai skuba šildytis įvairiausiose vietose. Viena iš tokių vietų – asfaltuota kelio danga arba šiltas žvyruotas keliukas. Vairuotojai dažniausiai laiku nepamato ant kelio gulinčio žalčio, nespėja jo apvažiuoti arba pristabdyti automobilį. Kaip ir kiekvienais metais tęsiant gamtininko Salemono Paltanavičiaus iniciatyvą, gegužės 16 d. parko darbuotojai įrengė žalčių apsaugos tvoreles, kurios išgelbės nemažai žalčių nuo žūties po automobilių ratais. Birželio 9 d.  bendradarbiaujant kartu su Lietuvos gamtos fondo ir Lietuvos herpetologų draugijos atstovais  buvo surengta talka. Talkos metu dalyviai prie jau esančių apsauginių tvorelių įrengė papildomas tvoreles, taip pratęsdami žalčių judėjimui saugią atkarpą.

Asvejos regioniniame parke pirmoji eksperimentinė žalčių apsaugos tvorelė buvo įrengta 2014 m. Aplinkos ministerijos specialisto Selemono Paltanavičiaus kartu su kitais gamtos mylėtojais rūpesčiu. Ji sukonstruota taip, kad ant kelio jau esantys žalčiai tvorelę gali peršliaužti ir saugiai patekti į mišką, tačiau jos negalima įveikti iš miško pusės. Pasvirusi 45 laipsnių kampu į miško pusę, tvorelė turėtų nukreipti žalčius į po keliu esančią pralaidą.