Dubingių piliavietės pritaikymo turizmui projektas

Asvejos regioninio parko direkcija siekdama skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, sukurti palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, tinkamai panaudojant gamtos išteklius bei kultūros paveldą, Dubingių piliavietėje 2010 m. spalio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“, Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-004. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Dubingių regionas (Asvejos regioninio parko teritorija) yra unikalus gamtinis – kultūrinis kompleksas. Projekto objektas – Dubingių piliavietė – ryškiausia Asvejos regioninio parko teritorijoje esanti kultūrinė kraštovaizdžio vertybė, kuri yra didžiausia plotu tarp Lietuvoje tvirtai identifikuotų ir sutapatintų su pilimi piliakalnių.

Projekto įgyvendinimo metu bus suprojektuotas ir pastatytas statinys, skirtas Radvilų rūmų fragmentų eksponavimui. Įrengtos archeologinių radinių ir istorinės informacinės medžiagos ekspozicijos. Nutiesti lauko ir vidaus inžineriniai tinklai – sukurta turizmo infrastruktūra, sutvarkyta piliavietės teritorija (180 tūks. Kv. M.). Taip pat bus įsigyta lauko aplinkos priežiūros technika, bei lankytojų aptarnavimui skirta įranga, kurios leis tinkamai tvarkyti Dubingių piliavietės teritoriją ir ją pritaikyti lankymui. Projekto įgyvendinimo metu patalpos bus pritaikomos neįgaliųjų judėjimui užtikrinti, taip prisidės prie neįgalųjų socialinės integracijos.
Įgyvendintas projektas prisidės prie gyventojų skatinimo saugoti ir puoselėti vertingą gamtinę ir kultūrinę aplinką. Projektas teigiamai įtakoja kultūros paveldo vertybių apsaugos gerinimą, užtikrina kultūros paveldo ilgaamžiškumą. Įgyvendinus projektą visuomenei bus sudarytos platesnės galimybės susipažinti su kultūros vertybėsmis, kultūros paveldas išliks ir ateities kartoms.
Suteiktas finansavimas : 3.788.448,00 Lt
Projekto įgyvendinimo pradžia : 2010 m. spalio mėn.
Projekto įgyvendinimo pabaiga : 2012 m. birželio mėn.