Darom akcija Pravalo bot. draustinyje

Šių metų gegužės 10 d. regioninio parko teritorijoje vyko Darom 2013 akcija, buvo tvarkomas Pravalo botaninis draustinis, jo prieigos. Sutvarkytos Pravalo ežero pakrantės, automobilių aikštelė, kelios prieigos prie ežero, pamiškės ir pakelės.

Prie talkos labai prisidėjo UAB “Lokmis“  kolektyvas, dalyvavo apie 12 žmonių, taip pat didelis ačiū Vilniaus regiono kelių specialistams, kurie suorganizavo visų surinktų atliekų greitą išvežimą.