Pasodintas Radvilų ąžuolynas

Lietuvos didikų Radvilų giminės istorija neatsiejama ir nuo Dubingių istorijos. 2009 metais į Dubingius grįžo žymiausių Radvilų giminės atstovų Mikalojaus Radvilos Rudojo ir Mikalojaus Radvilos Juodojo bei jų šeimos narių palaikai. Minint perlaidojimo metines, Lietuvos evangelikų reformatų  bendruomenei kilo idėja Radvilų atminimą įamžinti ne tik paminkline lenta Dubingių piliavietėje, bet ir prasmingu darbu puošiant šį kraštą. Bendradarbiaujant evangelikų reformatų bendruomenei, Asvejos regioninio parko direkcijai bei Dubingių girininkijai, pagal ąžuolynų atkūrimo programą Dubingių seniūnijos Trakų kaime parinkta vieta ąžuolyno sodinimui.
Balandžio 16 d. ryte prie Asvejos regioninio parko lankytojų centro rinkosi evangelikų reformatų bendruomenės nariai su dvasiniais vadovais – vicesuperintendentu Rimu Mikalausku bei kunigu Raimondu Stankevičium – iš Vilniaus, Kauno, Biržų ir Panevėžio. Prie jų prisijungus miškininkams bei parko darbuotojams ąžuolus sodino daugiau nei 60 žmonių talka.
Nuvykus į sodinimo vietą, Utenos urėdijos urėdas Stasys Kvedaras bei pavaduotojas Valentinas Merkys trumpai pristatė dienos tikslą ir pamokė dalyvius kaip reikia sodint medelius. Dubingių girininkijos girininkas Rimantas Zaremba pristatė, kad reikės užsodint 1,3 ha plotą, į jį pasodint 3700 ąžuoliukų ir 1300 eglaičių bei prie kiekvieno ąžuolo sodinuko įkalti kuoliukus.
Sodinimas užtruko iki vėlyvos popietės, per pietus visi talkininkai buvo pavaišinti miškininkų  virta koše.
Šios idėjos sumanytoja Danguolė Juršienė atsisveikindama pažadėjo ir toliau rūpintis šio ąžuolyno auginimu.