Projekto partnerių pasitarimas

 

Sausio 31 dieną Dubingių seniūnijoje vyko Dubingių bendruomenės centro projekto „Dubingiams – 680. Krašto paveldas bendruomenės ateičiai“ (LEADER -13-MOLĖTAI-03-011) pareiškėjo ir partnerių pasitarimas.

Buvo pristatyti ir aptarti keli būsimo Dubingių herbo variantai, iš kurių kaip tinkamiausi pasiūlyti trys eskizai.

Aptarti  būsimo leidinio apie Dubingius turinys ir forma, susitarta dėl  informacinės bei vaizdinės medžiagos parengimo ir pateikimo termino.
Pasitarimo dalyviams taip pat buvo pristatytas Dubingių jubiliejui skirtas stogastulpio projektas, kuris patvirtintas su nedideliais pataisymais.