Veikla

Asvejos regioninio parko direktoriaus Rimanto Glamboko  2017 metams nustatyti strateginiai tikslai:

  1. Užtikrinti Asvejos ežeryno kraštovaizdžio komplekso, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos regioniniame parke ir direkcijai priskirtose teritorijose išsaugojimą.
  2. Sudaryti prielaidas toliau plėtoti pažintinį turizmą Asvejos regioniame parke.
  3. Propaguoti saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

 

Asvejos regioninio parko direktoriaus pagrindinės 2018 metų veiklos užduotys

1.Organizuoti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti I“ veiklos „Asvejos ežero pakrantės kraštovaizdžio komplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ įgyvendinimą.

2.Užtikrinti lauko informacinės sistemos infrastruktūros elementų, sutvarkytų lankomų objektų priežiūrą.

3.Propaguoti vertybes plėtojant informacijos sklaidą ir paslaugas.