Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialiomsNatura 2000 teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimasi ir teikimas

pdf Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialiomsNatura 2000 teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimasi ir teikimas