Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2020 m.

2020 m. IV ketv.

Direktorius

1 3535 3535

Direktorius (l.e.)

1 1611 0

Vyriausiasis specialistas

4 982 1038

Specialistas

2 576

505

Darbininkas 0,5 317

367