Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2020 m.

2021 m. III ketv.

Direktorius

1 3535 3607

Direktorius (l.e.)

1 1611

Vyriausiasis specialistas

5 982 1539

Specialistas

2 576

713

Darbininkas 0,5 317

336