Veikla | Darbo užmokestis

Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2021 m.

2021 m. IV ketv.

Direktorius

1 3580 3385

Vyriausiasis specialistas

5 1562 1774

Specialistas

2 714

793

Darbininkas 0,5 336

343