Korupcijos prevencija (senas)

„Karštoji linija“

Gyventojai gali naudotis ir anonimiškai paranešti apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

„Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai:

Telefonas su atsakikliu visą parą 8-706 63598

Elektroninis paštas: pranesimas@am.lt .

Adresas siunčiant paštu:
Aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4
LT-01105 Vilnius

Pateiktą informaciją apie Asvejos regioninio parko direkcijos darbuotojų piktnaudžiavimą tarnyba ar jų neveikimą, netinkamą tarnybinių pareigų atlikimą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimus operatyviai išnagrinėja Aplinkos ministerija

 

Korupcijos prevencija

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją direkcijoje – Asvejos regioninio parko direktorius Nerijus Brusokas.

Kontaktinė informacija:
Radvilų g. 1, Dubingių msl., LT-33261, Molėtų r.
Tel. (8 383) 47222
El. p. n.brusokas@asvejosparkas.lt