Sprendimai dėl buvusių sodybų atstatymo

2020-09-22 Nr. V3-195  Dėl buvusios sodybos atkūrimo