Kainos

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimas1 asmeniui EurGrupei (3–15 asmenų)
Eur
Grupei (16–25 asmenys)
Eur
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo (direkcijos specialisto) paslauga (1 valanda)
1.1.lietuvių kalba, užsienio kalba303040,00 + 2 Eur už kiekvieną papildomą asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar pravedimas (1 valanda) 1,*
2.1.su žygio vadovu (direkcijos specialistu) suaugusiam*3Dauginama iš asmenų skaičiaus
3. Lankytojų centro ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*,**
3.1.1.Lankytojų centro ekspozicijos lankymas 2-
3.1.2.Radvilų rūmų liekanų ekspozicijos lankymas *2-
3.2.audiogido paslauga (1 valanda)9-
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas
4.1.gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, pravedimas (lietuvių kalba) 1
4.1.1.Edukacinė programa „Pamoka gamtoje“ („Žalčio vingrybės“, „Ilgiausio Lietuvos ežero slėpiniai“, „Jurkiškio upelio slėnis“, „Gurakalnės pelkė“) (1 valanda)4Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.1.2.Nuotolinė edukacinė programa „Žalčiai. Visa tiesa apie juos“ (45 min.) 3Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.etnokultūros, kulinarinio paveldo, istorijos, programos (edukacijos) organizavimas, pravedimas 1
4.2.1.Edukacinė programa „Trijų parko laumių istorijos“ (1,5 valandos)9Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.2.Edukacinė programa „Barboros Radvilaitės laiškai“ (1,5 valandos)6Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.3.Edukacinė programa „Radvilų herojinis epas – Radviliada“ (1,5 valandos) 6Dauginama iš asmenų skaičiaus
III. Kitos paslaugos
5. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
5.1.žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu
1 valanda20-
1 para150-
5.2.direkcijai priklausančiuose objektuose (1 valanda)25
6.Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos, muziejaus, kito objekto simbolika platinimasantkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
7.Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar knygų platinimasantkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
8.Pažintinių, mokomųjų takų schemų / žemėlapių platinimas/atsisiuntimasantkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba:

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui dauginama iš 10-ties).

  • savarankiškas ekspozicijų lankymas vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems yra nemokamas.
  • paslaugos pažymėtos*, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės pensininkams teikiamos su 50 procentų nuolaida;
  • paslaugos pažymėtos**, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 procentų nuolaida;
  • vienam mokytojui ar grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, dviem mokytojams ar grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos nemokamai;
  • palaikant bendruomenių tradicijas ir viešąjį interesą, masinių nekomercinių renginių (tradicinių miestų ar miestelių švenčių ir pan.) metu ekspozicijų lankytojų centruose lankymas nemokamas.