Adrija Gasiliauskienė

Direktorė
Gyvenimo aprašymas
Darbotvarkė
tel.: (8 383) 47222
mob.tel.: (8 612) 51064
el.paštas: a.gasiliauskiene@asvejosparkas.lt

Asvejos regioninio parko direktoriaus funkcijos

 • atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis organizacijomis bei fiziniais asmenimis
 • jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams
 • vadovauja įstaigai
 • valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams
 • valdo įstaigos išteklius
 • užtikrina įstaigos vidaus kontrolės sistemą
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimis
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas

Asvejos regioninio parko direktoriaus 2022 metų užduotys

 • Organizuoti Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2022 metais plano įgyvendinimą
 • Užtikrinti Asvejos regioninio parko direkcijos 2022 m. Prevencinės veiklos plano įgyvendinimą
 • Inicijuoti projektą dėl Asvejos regioninio parko direkcijos lankytojų centro stogo remonto
 • Užtikrinti sklandų saugomų teritorijų direkcijų prtvarkos procesą Asvejos RP direkcijoje