by N. Brusokas N. Brusokas

Inžineriniam paveldui atstovauja tiltas per Asvejos ežerą. Tai pirmas medinis 87 m. ilgio, 4,5 m. pločio ir 15 m. per ežerą Lietuvoje. 1933 m. Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona atvykęs į Dubingius negalėjo per ežerą persikelti į miestelį. Ta priežastis ir dubingiečių prašymas lėmė, kad būtų leista pastatyti tiltą. 1934 m. birželio 3 d., dalyvaujant Lietuvos Prezidentui tiltas buvo iškilmingai atidarytas. Iki tilto pastatymo per Asvejos ežerą buvo įrengtas keltas ir keltininko namelis, pastatyti grafo Tiškevičiaus rūpesčiu.