by N. Brusokas N. Brusokas

Memorialinis paveldas. Dubingių miestelio kapinėse palaidoti 3 Lietuvos savanoriai, žuvę 1920-1922 metais kovose dėl nepriklausomybės.
1942 metais Asvejos pakrančių gyventojai atsidūrė keturių tarpusavyje kovojančių, o kartais laikinai ir bendradarbiaujančių, jėgų kovos savotiškame lauke – vokiečių okupantų, sovietinių partizanų, lenkiškųjų Armijos Krajovos būrių, lietuviškosios rezistencijos jėgų. Ypatingiausią vaidmenį turėjo lenkų kariškių vadovaujama Armija krajova, spekuliavusi sulenkintų ir aplenkintų gyventojų beteisiškumu ir kovojusi su visomis išvardintomis karinėmis – politinėmis jėgomis. Visgi Armija krajova drąsiausiai veikė prieš beginklius nekaltus lietuvius. Ypač tai pasireiškė 1944 metais, frontui artėjant prie Lietuvos.
1944 m. kovo 8 d. Armijos krajovos partizanai užpuolė Dubingius, apiplėšė kleboniją, užpuolė ir sudegino lietuvių policijos postą, įsikūrusį Dubingių piliavietėje. Susišaudymo metu žuvo keturi lietuvių policininkai ir keli pateko į nelaisvę. Tuo nebuvo pasitenkinta – sušaudė dar civilių gyventojų.
Vėliau, ankstyvą birželio 23 dienos rytą, Dubingių miestelyje vėl ėmė siausti Armijos krajovos kareiviai. Jie išžudė kelias lietuvių šeimas su mažamečiais vaikais.
1999 m. Dubingiuose pastatytas paminklas Armijos krajovos aukoms iš lauko akmenų, surinktų žudynių vietose.