by N. Brusokas N. Brusokas

Povandeninis paveldas. 1998 metais žvalgymų metu į rytus nuo naujojo Dubingių tilto rasti senovinio tilto poliai. Tai 24 ąžuolinių ir spygliuočių medienos polių likučiai, kurie koncentravosi nuo 1,20 iki 12,0 m gylyje. Laikančioji tilto konstrukcija buvo sudaryta iš keturių polių eilių. Tilto poliai kalti po du. Viduriniai poliai kalti statmenai, šoniniai įstrižai, paremti pastariesiems, kad neiškryptų visas tiltas. Tilto polių žingsnis – apie 2 m., tako plotis galėjo būti iki 5 m pločio. Tiltas tikriausiai kelis kartus remontuotas ar perstatinėtas, nes dalis polių nesusieina į vientisą sistemą. Žvalgytos tilto liekanos priklauso didžiajam tiltui, jungusiam pilies salą su krantu. Tai viduramžių tilto, jungusio tuometinę Dubingių piliavietės salą su krantu, liekanos.