by N. Brusokas N. Brusokas

Asvejos regioninio parko direkcija įgyvendino projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“ ir kviečia visus Lietuvos gyventojus bei svečius aplankyti  Radvilų rūmų liekanų ekspoziciją Dubingių piliavietėje.

Dubingių piliavietė yra Molėtų rajone, ilgiausio Lietuvoje Asvejos ežero pusiasalyje (buvusioje saloje), greta Dubingių miestelio. Piliavietė reikšminga savo praeitimi, glaudžiai susijusia su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovais ir kovomis su kryžiuočiais.

2005-2009 metais Dubingių piliavietėje vykdytų archeologinių tyrimų metu buvo atkasti buvusių Radvilų rūmų pamatai, rūsiai, sienų bei grindų fragmentai.

Įgyvendinant projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“, pastatytas statinys Radvilų rūmų fragmentų išsaugojimui ir eksponavimui, nutiesti lauko ir vidaus inžineriniai tinklai. Taip pat įsigyta įrangos Dubingių piliavietės lankytojų aptarnavimui ir teritorijos priežiūrai. Ekspozicijos patalpos pritaikytos neįgaliesiems.

Norintiems susipažinti su Dubingių piliavietės istorija siūloma audiogido paslauga, kuria gali naudotis tiek pavieniai lankytojai, tiek grupės. Audioekskursijos turinys pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbomis.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks Asvejos regioninio parko direkcija, tel. (8 383) 47222, el. p. asveja@mail.lt