Naujos ekspozicijos atidarymo iškilmės

by N. Brusokas

„Kai vėjuotą rudenio dieną per ąžuolyną išeini prie Asvejos, sustoji ir negali atitraukti akių: siaura vandens protaka – lyg upė – vilnija tankiom bangelėm, mirga nesuskaitomais medžių atspindžiais ir dvelkia didžiausios gelmės vėsa.“

 Tokiais gamtininko S. Paltanavičiaus žodžiais birželio 7 d. Asvejos regioninio parko Lankytojų centre prasidėjo , supažindinančios su šios saugomos teritorijos išskirtinėmis vertybėmis,  atidarymo iškilmės.

Asvejos regioninio parko Lankytojų centras ir ekspozicija įrengti, įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lešomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“. Tai bendras Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Asvejos regioninio parko direkcijos veiklos rezultatas.

Pagrindinė ekspozicijos tema – „Ilgiausio  Lietuvos ežero slėpiniai, archeologinis paveldas“. Kraštas unikalus gamtinėmis, archeologinėmis, kultūrinėmis vertybėmis. Gamta – įkvėpimo ir gyvybės šaltinis. Neatsitiktinai ekspozicijoje daugiausia dėmesio ir skiriama Asvejos ežerui, prie kurio surinkti, suverti visi krašto turtai – statūs šlaitai, į tarpugirius nuklystančios įlankos, šešėliuose pradingstantys upeliai, salos ir kaimeliai.

Ekspozicija lankytojus žavi išradingumu, žaismingumu, kūrybiškumu. Naujųjų technologijų dėka, tik įžengus į Lankytojų centro salę, galima susipažinti su Asvejos regioninio parko saugoma teritorija, poilsiavietėmis, siūlomais maršrutais, nakvynės ir maitinimo paslaugas teikiančiomis kaimo turizmo sodybomis, o raskleidus pasieniuose esančius „meldus“, pamatyti nuotraukose užfiksuototas parko gamtinio ir kultūrinio paveldo vertybes. Lankytojus ypač sudomins informacijos gavimo sistema – QR kodai.

Antrajame ekspozicijos aukšte lankytojai susipažins su Dubingių miestelio ir piliavietės, Radvilų giminės istorija, Asvejos regioninio parko teritorijos augalija ir gyvūnija, archeologinių kasinėjimų radiniais, galės pasiklausyti šio krašto žmonių dainų ir pasakojimų, pažiūrėti filmuotą medžiagą apie parko kraštovaizdį ir Radvilų giminės atstovų perlaidojimą Dubingių piliavietėje, „pakeliauti“ Asvejos ežeru ir „panerti“ į giliausią jo dugno vietą. Antro aukšto ekspozicijos salėje eksponuojamos Vilniaus Dailės akademijos kostiumo dizaino katedros dėstytojos, docentės Renatos Maldutienės sukurti kostiumai-improvizacijos Barboros Radvilaitės kostiumo tema.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktorė Rūta Baškytė džiaugėsi padarytu milžinišku darbu ir vylėsi, kad čia apsilankęs žmogus pasijus ne pasyviu stebėtoju, o aktyviu dalyviu.

Ekspozicijos atidaryme dalyvavo Molėtų rajono meras S. Žvinys, Seimo narys P. Čimbaras, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM, Sirvėtos regioninio parko, Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko, Dubingių seniūnijos, Dubingių pagrindinės mokyklos, Dubingių bendruomenės atstovai ir svečiai. Šventės dalyviai klausėsi Sutartinių giedotojų grupės „Ūtara“ atliekamų aukštaitiškų sutartinių.

Po atidarymo ceremonijos dr.R.Laužikas visus pakvietė į piliavietę, kur papasakojo apie archeologinius atradimus, Radvilų sugrįžimą į Dubingius.

Ekspozicijos atidarymas

by N. Brusokas

Mieli Asvejos parko gyventojai ir svečiai,

kviečiame Jus dalyvauti Asvejos regioninio parko lankytojų centro ekspozicijos atidaryme, kuri vyks 2013 m. birželio 7d. 13 val. Lankytojų centre (buvusioje smuklėje), Radvilų g.1, Dubingiai, Molėtų r. sav.

Asvejos regioninio parko direkcija