Naujos ekspozicijos atidarymo iškilmės

by N. Brusokas

„Kai vėjuotą rudenio dieną per ąžuolyną išeini prie Asvejos, sustoji ir negali atitraukti akių: siaura vandens protaka – lyg upė – vilnija tankiom bangelėm, mirga nesuskaitomais medžių atspindžiais ir dvelkia didžiausios gelmės vėsa.“

 Tokiais gamtininko S. Paltanavičiaus žodžiais birželio 7 d. Asvejos regioninio parko Lankytojų centre prasidėjo , supažindinančios su šios saugomos teritorijos išskirtinėmis vertybėmis,  atidarymo iškilmės.

Asvejos regioninio parko Lankytojų centras ir ekspozicija įrengti, įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lešomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“. Tai bendras Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Asvejos regioninio parko direkcijos veiklos rezultatas.

Pagrindinė ekspozicijos tema – „Ilgiausio  Lietuvos ežero slėpiniai, archeologinis paveldas“. Kraštas unikalus gamtinėmis, archeologinėmis, kultūrinėmis vertybėmis. Gamta – įkvėpimo ir gyvybės šaltinis. Neatsitiktinai ekspozicijoje daugiausia dėmesio ir skiriama Asvejos ežerui, prie kurio surinkti, suverti visi krašto turtai – statūs šlaitai, į tarpugirius nuklystančios įlankos, šešėliuose pradingstantys upeliai, salos ir kaimeliai.

Ekspozicija lankytojus žavi išradingumu, žaismingumu, kūrybiškumu. Naujųjų technologijų dėka, tik įžengus į Lankytojų centro salę, galima susipažinti su Asvejos regioninio parko saugoma teritorija, poilsiavietėmis, siūlomais maršrutais, nakvynės ir maitinimo paslaugas teikiančiomis kaimo turizmo sodybomis, o raskleidus pasieniuose esančius „meldus“, pamatyti nuotraukose užfiksuototas parko gamtinio ir kultūrinio paveldo vertybes. Lankytojus ypač sudomins informacijos gavimo sistema – QR kodai.

Antrajame ekspozicijos aukšte lankytojai susipažins su Dubingių miestelio ir piliavietės, Radvilų giminės istorija, Asvejos regioninio parko teritorijos augalija ir gyvūnija, archeologinių kasinėjimų radiniais, galės pasiklausyti šio krašto žmonių dainų ir pasakojimų, pažiūrėti filmuotą medžiagą apie parko kraštovaizdį ir Radvilų giminės atstovų perlaidojimą Dubingių piliavietėje, „pakeliauti“ Asvejos ežeru ir „panerti“ į giliausią jo dugno vietą. Antro aukšto ekspozicijos salėje eksponuojamos Vilniaus Dailės akademijos kostiumo dizaino katedros dėstytojos, docentės Renatos Maldutienės sukurti kostiumai-improvizacijos Barboros Radvilaitės kostiumo tema.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktorė Rūta Baškytė džiaugėsi padarytu milžinišku darbu ir vylėsi, kad čia apsilankęs žmogus pasijus ne pasyviu stebėtoju, o aktyviu dalyviu.

Ekspozicijos atidaryme dalyvavo Molėtų rajono meras S. Žvinys, Seimo narys P. Čimbaras, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM, Sirvėtos regioninio parko, Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko, Dubingių seniūnijos, Dubingių pagrindinės mokyklos, Dubingių bendruomenės atstovai ir svečiai. Šventės dalyviai klausėsi Sutartinių giedotojų grupės „Ūtara“ atliekamų aukštaitiškų sutartinių.

Po atidarymo ceremonijos dr.R.Laužikas visus pakvietė į piliavietę, kur papasakojo apie archeologinius atradimus, Radvilų sugrįžimą į Dubingius.

Radvilų rūmų fragmentų ekspozicija

by N. Brusokas

Asvejos regioninio parko direkcija įgyvendino projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“ ir kviečia visus Lietuvos gyventojus bei svečius aplankyti  Radvilų rūmų liekanų ekspoziciją Dubingių piliavietėje.

Dubingių piliavietė yra Molėtų rajone, ilgiausio Lietuvoje Asvejos ežero pusiasalyje (buvusioje saloje), greta Dubingių miestelio. Piliavietė reikšminga savo praeitimi, glaudžiai susijusia su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovais ir kovomis su kryžiuočiais.

2005-2009 metais Dubingių piliavietėje vykdytų archeologinių tyrimų metu buvo atkasti buvusių Radvilų rūmų pamatai, rūsiai, sienų bei grindų fragmentai.

Įgyvendinant projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“, pastatytas statinys Radvilų rūmų fragmentų išsaugojimui ir eksponavimui, nutiesti lauko ir vidaus inžineriniai tinklai. Taip pat įsigyta įrangos Dubingių piliavietės lankytojų aptarnavimui ir teritorijos priežiūrai. Ekspozicijos patalpos pritaikytos neįgaliesiems.

Norintiems susipažinti su Dubingių piliavietės istorija siūloma audiogido paslauga, kuria gali naudotis tiek pavieniai lankytojai, tiek grupės. Audioekskursijos turinys pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbomis.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks Asvejos regioninio parko direkcija, tel. (8 383) 47222, el. p. asveja@mail.lt

Dubingiuose minėta valstybės diena

by N. Brusokas

RADVILŲ RŪMŲ ARCHEOLOGINĖS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS DUBINGIUOSE

Liepos 6-ąją Dubingiuose rinkomės švęsti Valstybės dieną. Čia iškilmingai paminėtos LDK didiko ir valstybės veikėjo Mikalojaus Radvilos Rudojo 500-osios gimimo metinės. Šia proga atidaryta Radvilų rūmų archeologinė ekspozicija.
Pakilti į piliavietę nuo vidurdienio kvietė Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“. Šventė prasidėjo teatralizuota eisena nuo Dubingių tilto. Prie Radvilų rūmų ekspozicijos eiseną pasitiko ir visus susirinkusius į šventę pasveikino Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Radvilų ir Dubingių istoriją pristatė archeologas profesorius Albinas Kuncevičius, už pastarųjų metų darbus, pakeitusius piliavietės vaizdą, visiems prisidėjusiems dėkojo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė.
Po rūmų ekspozicijos atidarymo iškilmingai pagerbtas Radvilų giminės kapas. Maldos žodžius tarė evangelikų reformatų vicesuperintendentas Rimas Mikalauskas, Radvilas šautuvų salvėm pagerbė Lietuvos kariai.
Šventės metu veikė viduramžių amatų mugė, vyko teatralizuotas LDK karių aprangos ir ginkluotės pristatymas, susirinkusiuosius linksmino roko grupės „Thundertale“ ir „Skylė“.
Būrio lankytojų sulaukė ir Asvejos regioninio parko lankytojų centre atidaryta regioninių parkų 20-mečiui skirta paroda.