Radvilų rūmų fragmentų ekspozicija

by N. Brusokas

Asvejos regioninio parko direkcija įgyvendino projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“ ir kviečia visus Lietuvos gyventojus bei svečius aplankyti  Radvilų rūmų liekanų ekspoziciją Dubingių piliavietėje.

Dubingių piliavietė yra Molėtų rajone, ilgiausio Lietuvoje Asvejos ežero pusiasalyje (buvusioje saloje), greta Dubingių miestelio. Piliavietė reikšminga savo praeitimi, glaudžiai susijusia su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovais ir kovomis su kryžiuočiais.

2005-2009 metais Dubingių piliavietėje vykdytų archeologinių tyrimų metu buvo atkasti buvusių Radvilų rūmų pamatai, rūsiai, sienų bei grindų fragmentai.

Įgyvendinant projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“, pastatytas statinys Radvilų rūmų fragmentų išsaugojimui ir eksponavimui, nutiesti lauko ir vidaus inžineriniai tinklai. Taip pat įsigyta įrangos Dubingių piliavietės lankytojų aptarnavimui ir teritorijos priežiūrai. Ekspozicijos patalpos pritaikytos neįgaliesiems.

Norintiems susipažinti su Dubingių piliavietės istorija siūloma audiogido paslauga, kuria gali naudotis tiek pavieniai lankytojai, tiek grupės. Audioekskursijos turinys pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbomis.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks Asvejos regioninio parko direkcija, tel. (8 383) 47222, el. p. asveja@mail.lt

Dubingiuose minėta valstybės diena

by N. Brusokas

RADVILŲ RŪMŲ ARCHEOLOGINĖS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS DUBINGIUOSE

Liepos 6-ąją Dubingiuose rinkomės švęsti Valstybės dieną. Čia iškilmingai paminėtos LDK didiko ir valstybės veikėjo Mikalojaus Radvilos Rudojo 500-osios gimimo metinės. Šia proga atidaryta Radvilų rūmų archeologinė ekspozicija.
Pakilti į piliavietę nuo vidurdienio kvietė Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“. Šventė prasidėjo teatralizuota eisena nuo Dubingių tilto. Prie Radvilų rūmų ekspozicijos eiseną pasitiko ir visus susirinkusius į šventę pasveikino Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Radvilų ir Dubingių istoriją pristatė archeologas profesorius Albinas Kuncevičius, už pastarųjų metų darbus, pakeitusius piliavietės vaizdą, visiems prisidėjusiems dėkojo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė.
Po rūmų ekspozicijos atidarymo iškilmingai pagerbtas Radvilų giminės kapas. Maldos žodžius tarė evangelikų reformatų vicesuperintendentas Rimas Mikalauskas, Radvilas šautuvų salvėm pagerbė Lietuvos kariai.
Šventės metu veikė viduramžių amatų mugė, vyko teatralizuotas LDK karių aprangos ir ginkluotės pristatymas, susirinkusiuosius linksmino roko grupės „Thundertale“ ir „Skylė“.
Būrio lankytojų sulaukė ir Asvejos regioninio parko lankytojų centre atidaryta regioninių parkų 20-mečiui skirta paroda.