Tarptautinė teatro diena

by N. Brusokas

Tarptautinė teatro diena buvo paminėta kovo 23 d. renginiu „Teatro pavasaris Dubingiuose“, kuris vyko Asvejos regioninio parko Lankytojų centre. Šis renginys – projekto „Kultūrinio gyvenimo sąlygų gerinimas Molėtų rajono kaimuose“ pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, dalis.

Lankytojų centro salėje vykusi Dubingių pagrindinės mokyklos mokytojos, Molėtų kultūros centro meno vadovės Laimos Grigelevičienės siūtų lėlių paroda sužavėjo renginio dalyvius ir svečius. Parodoje buvo ekponuojamos „tik“ 43 lėlės, nors ši vekli ir kūrybinga moteris nuo lelių teatro įkūrimo pradžios jų pasiuvusi per 200.

„Teatro pavasarį Dubingiuose“ pradėjo šventės „šeimininkai“ – L. Grigelevičienės vadovaujamas lėlių teatras „Rudnosiukas“. Tamsa apgaubtoje salėje iš po apšviesto „žemės lopinėlio“ sudygę daigeliai išaugo į gražias pavasarines gėles, skambėjo svajingos, Molėtų kultūros centro populiariosios muzikos grupės „Labas“ (vadovė R. Pelakauskienė) merginų atliekamos dainos, smagiai šoko mažųjų „Rudnosiuko“ aktorių šokdinamos lėles, subtiliai šmaikštavo Molėtų kultūros centro teatro „Remarka“ (vadovė J. Žalalienė) aktoriai.

Daug gražių padėkos žodžių buvo skirta renginio organizatoriams ir dalyviams, įteiktos atminimo dovanos. Molėtų kultūros centro direktorė I. Narušienė palinkėjo, kad šis Teatro dienai skirtas renginys Dubingiuose taptų tradiciniu.