daina

ANKSTI RYTĄ KELDAMA

Anksti rytą keldama,
Per dvarelį eidama,
Girdėjau regėjau,
Karvelėlis brukuoja. (2X2)

Nei karvelis brukava,
Nei gegutė kukava,
Sena mana matinėlė
Sava duktį budina: (2X2)

– Kelkis, dukre jaunoja,
Vintą rūta žalioja,
Tu ilgai užmigai
Šu tuo jaunu berneliu. (2X2)

– Matinyte, nemigau,
Širdis mana, nemigau,
Rymojau, dūmojau,
Meilius žodžius kalbėjau. (2X2)

Anksti rytą keldama,
Per dvarelį eidama,
Girdėjau regėjau,
Karvelėlis brukuoja. (2X2)

Nei karvelis brūkava,
Nei gegutė kukava,
Sena mana matinelė
Sava sūnų budina: (2X2)

– Kelkis, sūnus jaunasei,
Alkas žirgas širmasei,
Tu ilgai užmigai
Su tu jaunu mergeli. (2X2)

– Matinyte, nemigau,
Širdis mano, nemigau,
Rymojau, dūmojau,
Meilius žodžius kalbėjau. (2X2)

Užrašyta Murališkių k. iš Konstancijos Juknevičienės, 78 m. Tekstą užrašė J.Dovydaitis,    melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B.Uginčius. LTR 4105 (82)