DUBINGIŲ  MILŽINAI

Padavimas

 Pasakojo, kad čia senovėj gyveno milžinai. Einant į Dubingius, yra kalnas, ir ten kaulai yra apie pusantro metro. Tikrai man teko matyt. Tai žmonės ir sako, kad čia gyvenę milžinai. Kaip milžinas stovėjo ant vieno kalno prie ežero, o kitas kalnas – kur pilis, atstumo apie pusę kilometro, ir ant to kalno buvo kitas milžinas. Ir vienas sako kitam:

– Paskolink kirvį.

Tas pats iškiša ranką, o kitas paėmęs. Paskui kuni­gas pradėjo prašyt vietinius žmones — kada tuos kau­lus surasit ir vietoj giliai užkast: koks jis buvo, toks, bet žmogus.

Ir tuos kaulus rinko užkast. Tie kaulai buvo tų mil­žinų. Prie tilto yra tunelis kalnas, tai, vadinasi, ir ten užkasė tuos milžinų kaulus.

 

Užrašyta Laumikonių k. iš Vlado Mižonio, 63 m. Užrašė J.Dovydaitis. LTR 4105 (274)