Asvejos regioninio parko direkcijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Pareigybė

Pareigybių skaičius 2021 m.

2022 m. I ketv.

Direktorius

1 3580

3665

Vyriausiasis specialistas

5 1562

Vyriausiasis specialistas

6

1457

Specialistas

2 714

Specialistas

1

Darbininkas

0,5