TAPK SAUGOMŲ TERITORIJŲ BIČIULIU!

Pirk Asvejos regioninio parko bilietą.
Informacija

Parko naujienos

Trumpai apie parką

Įkurtas 1992m. rugsėjo 24 d.
Asvejos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.
Parko plotas yra 12208 ha.
Miškai užima apie 56 %, vandens telkiniai – 16 %, pelkės - 2 %, žemės ūkio naudmenos, miesteliai ir kaimai – 26 % parko teritorijos.
Dubingių miestelis
Tai pagrindinis urbanistinis vienetas, kuriame gyvena 280, o visoje parko teritorijoje – apie 1100 gyventojų.
Asvejos ežeras
Tai pagrindinis parko kraštovaizdžio struktūrinis elementas. Ilgiausio Lietuvos ežero apylinkėse gausu geomorfologinių, hidrografinių, botaninių vertybių.
Parko zonos
Pagal gamtos ir kultūros vertybes, pobūdį, apsaugos formas ir naudojimo galimybes skirstoma į penkias funkcines zonas: 1.Konservacinę – 50 %; 2.Apsauginę – 35 %; 3.Rekreacinę - 10 %; 4.Ūkinę – 10 %; 5.Gyvenamąją – 1 %.
Unikali gyvūnija
Sutinkama 10 šikšnosparnių rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą ir Europos Sąjungos buveinių direktyvą: kūdrinis, branto, vandeninis pelėausiai, šikšniukas nykštukas, šikšniukas mažylis, vėlyvasis ir šiaurinis šikšniai, natuzijaus šikšniukas, rudasis ir mažasis nakvišos.
Asvejos regioninio parko

Išskirtinė vertė

Vidurinėje Aukštaičių aukštumos dalyje beveik 60 km nuo Alionių pelkių per Giedraičius ir Dubingius iki Buivydžių kalvų driekiasi siauras vingiuotas Lietuvos dubaklonis.  Vertingiausioje jo dalyje telkšo Asveja – ilgiausias ir vienas giliausių bei didžiausių Lietuvos ežerų. Siauras ežeras su šešiomis salomis, vaizdingomis atšakomis lyg upė vingiuoja 22 km, o kartu su Žalktynės ir Vyriogalos įlankomis jo ilgis siekia 30 km. Aukšti, statūs, miškingi Asvejos dubaklonio šlaitai, netoliese išsibarstę mažesni skirtingos kilmės ežerai, pelkės, brandūs ąžuolynai, pušynai yra savito, nepaprastai patrauklaus kraštovaizdžio dariniai.