Asvejos regioninis parkas yra Aukštaičių aukštumos miškingųjų ežerynų ir fliuvioglacialinių darinių pietinėje zonoje, kurios gamtinio kraštovaizdžio šerdis – ilgiausias Lietuvoje rininis Asvejos ežeras.

Asvejos regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų bei mažai sukultūrintų stačiašlaičių rininių ežerų, miškingų ežeringų dubaklonių, mažai sukultūrinto terasinio guolinio ežero duburio, miškingų pelkėtų ir ežeruotų pelkinių duburių, agrarinių ir mažai sukultūrintų ežeruotų moreninių kalvynų, miškingų fliuvioglacialinių kalvynų, mažai urbanizuotų paežerių ir miškingų banguotų fliuvioglacialinių pakilumų.