Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Asvejos regioniniame parke skirti 1 gamtinis rezervatas ir 10 draustinių (4 kraštovaizdžio, 1 hidrografinis, 2 botaniniai, 1 botaninis-zoologinis, 1 telmologinis, 1 urbanistinis).

Šakymo gamtiniame rezervate saugoma gamtinė ekosistema – vertingiausių natūralių Lietuvos ekosistemų etalonas su brandžiais ąžuolynais, saugomų paukščių (erelio žuvininko ir juodojo peslio) perėjimo vietomis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Asvejos – unikalus Asvejos dubaklonio kraštovaizdis su viena ilgiausių Lietuvoje rininių ežerų sistema, gausiais gamtos ir kultūros paveldo objektais, vertingomis buveinėmis, retomis augalų ir gyvūnų rūšimis; Baluošų – Baluošų, Jagomanto, Velniuko ir Išrūginės ežerų ir apyežerių kraštovaizdis – ežeringo miškingo kraštovaizdžio etalonas su brandžiais pušynais, vandens ir plėšriesiems paukščiams vertingais biotopais, Jutonių ir Purviniškių pilkapynų kompleksu, Baluošų piliakalniu, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis; Beržos – ežeringo pelkėto dubaklonio kraštovaizdžio etalonas su didele retų ir nykstančių augalų augaviečių įvairove, sodybų etnografiniais elementais ir kultūros paveldo vertybėmis; Žalktynės – ežeringo miškingo kraštovaizdžio etalonas – Žalktynės įlankos ir ją supančių miškų kraštovaizdis su Ešerinės aukštapelke.

Žvernos hidrografiniame draustinyje saugoma Žvernos upelio struktūra, slėnis – natūralaus ežeringų ir miškingų aukštumų upelio etalonas su brandžiais ąžuolynais paslėnio zonoje.

Botaniniuose draustiniuose saugoma: Nikajo – botaniniu požiūriu itin vertinga Nikajės pelkės ekosistema su retų ir nykstančių augalų bendrijomis; Pravalo – botaniniu požiūriu itin vertingos Pravalo ežero pakrančių ir pelkėtų vietų augalų bendrijos, retų rūšių augalų augavietės.

Vyriogalos botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos biologiniu požiūriu itin vertingos Vyriogalos įlankos, Dubingos ištakų, Šakymo ir Blužnėnų miškų buveinės su retomis augalų ir gyvūnų rūšimis.

Purviniškių telmologiniame draustinyje saugomas didžiausias Asvejos regioniniame parke Purviniškių aukštapelkinis kompleksas su retų augalų augavietėmis, paukščių perėjimo vietomis.

Dubingių urbanistiniame draustinyje saugoma Dubingių miestelio istorinės dalies urbanistinė (planinė erdvinė, tūrinė) struktūra, tradicinis teritorijos ir atskirų sklypų užstatymo tipai, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, unikali, ypatingos istorinės, memorialinės ir archeologinės vertės Dubingių piliavietė, kiti kultūros paveldo objektai ir jų aplinka.