Asvejos regioniniame parke saugomas Asvejos ežeryno kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

  • Asvejos ežeryno (Asvejos, Baluošo, Žverno, kiti ežerai) miškingų apylinkių gamtos vertybes;
  • kultūros paveldo vertybes, iš jų – Dubingių urbanistinį kompleksą su piliaviete, pilkapius, Alkos, Purviniškių kaimus;
  • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Asvejos regioninio parko esmė – raiškus ežeringų dubaklonių kraštovaizdis, kuriame išskirtinis Asvejos dubaklonis. Ilgiausią Lietuvos ežerą juosia aukšti miškais apaugę šlaitai, itin įspūdingi ties Dubingiais ir Liudgardu. Neatsiejama šio kraštovaizdžio dalis – Dubingių piliavietė. Ši piliavietė su Radvilų bažnyčios ir rūmų pamatais – vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumo objektų. Medinė Dubingių smuklė – dar vienas unikalus kultūros paveldo akcentas. Asvejos ir Baluošų ežeruose gyvena ledynmečio reliktinė žuvis – ežerinė stintelė.