**Ekskursijos paslauga lankytojų centre ir Radvilų rūmų ekspozicijoje teikiama kai susidaro 10 asmenų grupė.
***Paslauga teikiama ir mažesnei nei 10 ar 20 asmenų grupei, jei mokama kaip už 10 ar 20 asmenų grupę.