Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 1 asmeniui Eur Grupei (3–15 asmenų)
Eur
Grupei (16–25 asmenys)
Eur
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo (direkcijos specialisto) paslauga (1 valanda)
1.1.lietuvių kalba, užsienio kalba 30 30 40,00 + 2 Eur už kiekvieną papildomą asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar pravedimas (1 valanda) 1,*
2.1.su žygio vadovu (direkcijos specialistu) suaugusiam* 3 Dauginama iš asmenų skaičiaus
3. Lankytojų centro ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*,**
3.1.1.Lankytojų centro ekspozicijos lankymas 2
3.1.2.Radvilų rūmų liekanų ekspozicijos lankymas * 2
3.2.audiogido paslauga (1 valanda) 9
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas
4.1.gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, pravedimas (lietuvių kalba) 1
4.1.1.Edukacinė programa „Pamoka gamtoje“ („Žalčio vingrybės“, „Ilgiausio Lietuvos ežero slėpiniai“, „Jurkiškio upelio slėnis“, „Gurakalnės pelkė“) (1 valanda) 4 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.1.2.Nuotolinė edukacinė programa „Žalčiai. Visa tiesa apie juos“ (45 min.) 3 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.etnokultūros, kulinarinio paveldo, istorijos, programos (edukacijos) organizavimas, pravedimas 1
4.2.1.Edukacinė programa „Trijų parko laumių istorijos“ (1,5 valandos) 9 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.2.Edukacinė programa „Barboros Radvilaitės laiškai“ (1,5 valandos) 6 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.3.Edukacinė programa „Radvilų herojinis epas – Radviliada“ (1,5 valandos) 6 Dauginama iš asmenų skaičiaus
III. Kitos paslaugos
5. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
5.1.žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu
1 valanda 20
1 para 150
5.2.direkcijai priklausančiuose objektuose (1 valanda) 25
6.Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos, muziejaus, kito objekto simbolika platinimas antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
7.Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar knygų platinimas antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
8.Pažintinių, mokomųjų takų schemų / žemėlapių platinimas/atsisiuntimas antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba:

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui dauginama iš 10-ties).

  • savarankiškas ekspozicijų lankymas vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems yra nemokamas.
  • paslaugos pažymėtos*, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės pensininkams teikiamos su 50 procentų nuolaida;
  • paslaugos pažymėtos**, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 procentų nuolaida;
  • vienam mokytojui ar grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, dviem mokytojams ar grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos nemokamai;
  • palaikant bendruomenių tradicijas ir viešąjį interesą, masinių nekomercinių renginių (tradicinių miestų ar miestelių švenčių ir pan.) metu ekspozicijų lankytojų centruose lankymas nemokamas.