Apie „Natura 2000”

„Natura 2000” – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų tinklas Europos Sąjungos šalyse, skirtas saugoti ir atkurti nykstančias Europos Bendrijos svarbos buveines ir rūšis. Tinklas kuriamas biogeografinių regionų pagrindu. Lietuva patenka į borealinį regioną  kartu su kitomis Baltijos valstybėmis.
Suintensyvėjus žemės naudojimui visoje Europoje kilo grėsmė natūralioms buveinėms, sumažėjo daugelio rūšių populiacijų. Tai prasidėjo daugiau nei prieš 100 metų ir tęsiasi iki šiol. Šiuo metu akivaizdžiai pastebima, kad natūralių buveinių lieka vis mažiau. Anksčiau buvusios gausios gyvūnų populiacijos šiandien sparčiai nyksta, o kai kurioms rūšims gręsia visiškas išnykimas. Iš 10 000 ES esančių augalų rūšių, 3000 yra nykstančios, o 27 rūšims gręsia išnykimas.
Teisinis „Natura 2000” pagrindas yra dvi ES gamtos apsaugos direktyvos – Paukščių ir Buveinių. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) yra steigimos remiantis Buveinių direktyvos I ir II priedais bei kriterijais. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos(PAST) steigiamos remiantis Paukščių direktyvos I priedu, o paukščių rūšys nurodytos šiame priede yra pagrindinis kriterijus. Remiantis Paukščių ir Buveinių direktyvomis, ES gamtos apsaugos politika užtikrina efektyvią unikalios biologinės įvairovės apsaugą visoje Europoje. Taip pat užtikrina, kad visos ES šalys turi tuos pačius teisinius įsipareigojimus saugant teritorijas, įtrauktas į „Natura 2000” tinklą.