Jurkiškio akmuo arba „Puntuko vaikas“

Jurkiškio upelio vagoje guli didžiulis akmuo vadinamas Jurkiškio akmeniu – valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, kurio apimtis daugiau kaip 5 m. Nemažiau nei jo dydis intriguoja jo kilmė – akmuo yra suomis. Kodėl? Dėl to, kad šis akmuo yra rapakivi grupės granitinis akmuo. Rapakivi yra suomių kalbos žodis: rapa – reiškia sudūlėjęs, sutrūnijęs, o kivi – akmuo. Tokio tipo granitai išlenda iš žemės kristalinio pamato pietinėje Suomijoje. Geologai neabejoja, kad tuomet, kai ledynas slinko iš šiaurės į pietus, šitą akmenį kaip ir kitus, kuriuos pamatysite upelio vagoje, atrideno iš Suomijos ir atsitraukdamas paliko.