Dubingių tiltas

Ankstyviausiuose Dubingių inventoriuose minimi du tiltai per Dubingių ežerą: vienas, didysis, nuo Vilniaus pusės, jungęs kelią per ežerą su pilies kalnu, ir mažasis – nuo kalno į miestelį Inturkės link. 1998 m. žvalgymų metu šalia Dubingių tilto rasti senovinio tilto poliai. 24 ąžuolinių ir spygliuočių medienos polių liekanos stūkso 1,20- 12,0 m gylyje. Tai viduramžių tilto, jungusio tuometinę Dubingių piliavietės salą su krantu, liekanos. Ilgalaikį tilto tarnavimą byloja tai, kad tiltas ne sykį buvo remontuotas ar perstatinėtas, nes dalis polių nesusieina į vientisą sistemą. Ankstyviausią Dubingių piešinį (1872m.), kartu vaizduojantį buvusių rūmų griuvėsius ir link piliavietės vedantį tiltą, yra palikęs dailininkas Napoleonas Orda. Iki tilto pastatymo Grafas M. Tiškevičius buvo įrengęs keltą keltis per Asvejos ežerą ir pastatęs keltininko namelį.
Į Dubingius atvykęs Lietuvos prezidentas Antanas Smetona pasigedo tilto ir jau po metų 1934 metais jis iškilmingai buvo atidarytas. Tiltą projektavo inžinierius Anatolijus Rozembliumas.
Tiltas buvo atnaujintas 2020 metais.
Šis rąstinių polių medinis tiltas įtrauktas į Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą.