Abejučių regykla – poilsinė

Abejučių regykla-poilsinė yra sąsmaukoje tarp Asvejos ir Ilgio (Gilaušo) ežerų. Šalia poilsinės yra Abejučių stovyklavietės ir Abejučių ąžuolas. Jauki, mažai lankoma vieta. Atsargiai nusileidus laiptais pasitiks seklus, smėlėtas krantas ir skaidrus Asvejos vanduo. Kitoje pusėje kelio žavus Ilgio ežerėlis.

Žmonėms su judėjimo negalia lankyti nepritaikytas.

Iki poilsinės nuvažiuosite neasfaltuotu keliuku.