Pagrundos rina

Asvejos regioninis parkas išsidėstęs Baltijos-Švenčionių kalvyno aukštumoje, pasižyminčioje didele reljefo įvairove. Šioje vietoje paskutinio apledėjimo ledyno tirpsmo vandenys bei kiti veiksniai suformavo gilius, ilgus, siaurus slėnius vadinamus rinomis. Vienoje raiškiausių Lietuvos rinoje telkšo Asvejos ežeras, o prie jos šliejasi daug kitų smulkesnių. Lygiagrečiai Asvejos ežero vakarinei daliai vingiuoja Pagrundos rina. Rinos ilgis apie 1,5 km, plotis apie 100 metrų. Jos dugnas užpelkėjęs, net sausringomis vasaromis čia galima rasti drėgnų vietų. Pagrundos rinoje kažkada telkšojo ir Asvejos ežeras.