NFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ASVEJOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMĄ (RIBŲ IR TVARKYMO PLANUS)

NFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ASVEJOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMĄ (RIBŲ IR TVARKYMO PLANUS)

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos
ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) rengimo ir planavimo darbų
programų patvirtinimo“.
Su Asvejos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) tekstiniais ir grafiniais
sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. balandžio 20 d. iki 2023 m. birželio 22 d. Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TPD numeris laukelyje įvedus Nr. S-NC-00-21-171,
ir Asvejos regioninio parko Lankytojų centre, Radvilų g. 1, Dubingiai, Molėtų r.
Esamų ir siūlomų Asvejos regioninio parko ribų ir tvarkymo planų palyginimą galima peržiūrėti
interaktyviame žemėlapyje: bit.ly/43qKWQR
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui,
planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) nurodytais adresais visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. birželio 22 d.
17.30 val. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais
pagrindžiamas pasiūlymas. Viešinimo metu pateikti pasiūlymai bus aptarti ir apie priimtus sprendimus
viešai informuota baigiamojo susirinkimo metu.
Baigiamasis susirinkimas vyks mišriu būdu:
1. Asvejos regioninio parko Lankytojų centre, Radvilų g. 1, Dubingiai, Molėtų r., tel. (8 383) 47 222 el.
paštas: greta.valantiejute@saugoma.lt
2. Nuotoliniu per MS Teams.
Prisijungti galite paspaudę nuorodą: Spustelėkite čia norėdami prisijungti prie susitikimo.
arba išmaniuoju įrenginiu nuskaitę kodą:


Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt,
interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.
Planavimo schemos rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio 26-
13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.